Stab søknadsskjema

For å bli stab på Norsk Minecraft har vi visse krav og forventninger.

  • Søker kan ikke ha oppført seg truende, upassende eller brutt regler på Norsk Minecraft
  • Søker MÅ ha jevnlig tilgang til Discord
  • Søker MÅ ha gode skriveegenskaper i Norsk
  • Søker MÅ ha gode samarbeidsevner og må kunne jobbe sammen med andre mennesker i et team
  • Søker MÅ kunne være fleksibel
  • Søker MÅ være aktiv og ha tid til å sette av til Norsk Minecraft
  • Søker MÅ ha sosiale ferdigheter
  • Søker MÅ ha fylt 16 år

De ovennevnte punktene er noen av de kriteriene vi ser etter i en søknad. For at vi skal kunne opprettholde en god drift av Norsk Minecraft og hele tiden være innovative er vi avhengig av stab medlemmer som yter sitt ytterste.

Vi ønsker og har et mål om å bli Norges midtpunkt hva gjelder Minecraft! Det er et hårete mål, men jeg er sikker på at med god innsats og dedikerte stab medlemmer så vil vi kunne komme godt på vei.

Hvorfor ønsker vi å bli så store som vi henviser til?
Rett og slett fordi vi mener at vi har noe å tilføye det norske Minecraft miljøet. Minecraft miljøet i Norge er relativt lite fordi mange av de ikke vet at det eksisterer. Mange velger heller store internasjonale servere og samfunn fremfor lokale godt innarbeidede servere rundt omkring i Norge.

Da er jo det store spørsmålet: Hvordan kan vi endre dette? Det er her DU kommer inn for å gjøre en forskjell, tenke fremover og skape et fantastisk Minecraft miljø for det norske folk!

Norsk Minecraft oppfordrer alle som har lyst til og har et brennende engasjement for Minecraft om å søke!

Fyll ut søknadsskjema nedenunder så godt du bare kan. Ingenting er rett eller galt. Alle mennesker er forskjellige og alle har kvaliteter på forskjellige områder.

Lykke til!

Skriv med Discord tag slik at vi vet hvem du er
Om du har et Minecraft navn, skriv det her
Velg datoen da du ble født
Skriv inn din e-post adresse
Skriv litt om hendelsen her slik at vi kan få et bilde av hva du tenker og hva som skjedde
1
2
3
1
2
3
Hva kan du tilføye Norsk Minecraft og hvorfor skal vi velge akkurat deg?
Om du har vært stab et annet sted og utført arbeid som du er stolt av skriv gjerne det her. Ikke et krav!