Norske servere og Minecraft 1.15

10 desember ble altså Minecraft 1.15 sluppet for allmennheten i full utgave, det vil si at den ble sluppet offisielt, forbi sine snapshots utgaver. Siden den gang har både Spigot og Paper sluppet sine versjoner av den nye 1.15 versjonen som tilbyr en god del bug fiks og ikke minst en ny type entity, bier!

17 desember ble det lansert en ny utgave av 1.15, nemlig 1.15.1. Denne hadde for det meste optimalisering av ytelse, blant annet ved chunk oppdateringer. Og 18 desember var Spigot og Paper igjen klare med sine 1.15.1 versjoner.

Men hvor står de fleste norske servere akkurat nå? Hvor mange er det som skal oppdatere til 1.15, hvor mange har allerede gått over til 1.15 og er det noen av de norske serverne som ikke ønsker å oppdatere?

Bilderesultater for question funny comic strip"

For å svare på dette må vi snakke litt om hva som egentlig ligger bak en oppdatering, for det er langt mer arbeid enn hva de fleste tror. Ikke bare at det er mye arbeid, men det står mye å venter på forskjellige utviklere rundt omkring som hver av de har sitt de skulle sagt da med tanke på når de har tid og mulighet til å oppdatere sine programvarer.

Men hva er det som tar sånn tid? Hvorfor er det egentlig sånn at mange servere ikke bare oppdaterer når nye versjoner av Minecraft slippes?

For å besvare dette skal vi dele opp selve oppdateringsprosessen i flere deler.

Server programvaren

Selv om Mojang AB ble ferdig med sin Minecraft 1.15 både som klient og server programvare 10 desember så betyr ikke det at servere kan oppdatere med en gang. Server programvaren som slippes av Mojang er flott om serveren er ren vanilla, det vil si at den ikke har noen tilleggsfunksjoner i det hele tatt. Tilleggsfunksjoner kan være så enkelt som å lage seg et home slik at man kan teleportere dit etter å ha vært på jakt etter flere ressurser. Eller hva med å sette claim på område sitt? Det er også tilleggsfunksjoner som ikke kommer fra Mojang.

For at mange servere skal kunne bruke slike tilleggsfunksjoner er de avhengig å bruke en modifisert utgave av Mojangs Minecraft. Disse modifiserte versjonene er gjerne aldri klare samtidig med Mojang da de ikke har tilgang på Minecraft før andre vanlige spillere. Modifiserte varianter er blant annet Spigot, Paper, Sponge, CraftBukkit, Forge, Fabric eller feks FeedTheBeast. Det er mange varianter å velge i mellom, men de største av de er Spigot og Paper.

Servere må da vente på at sin respektive modifiserte Minecraft server skal oppdatere, noe som kan ta tid.

Plugins

For at disse tilleggsfunksjonene skal virke på serveren må man legge til plugins, altså ekstra programvare som lastes opp når serveren starter. Disse ekstra pakkene (plugins/mods/etc) er gjerne laget av 3. parts utviklere som ikke er ansatt eller har noe med disse modifiserte Minecraft versjonene å gjøre. Disse opererer på egenhånd og gjør gjerne dette på sin fritid etter skolen eller i ferier. Mange av disse kommer raskt ut med sine 1.15 varianter, men det er også mange som ikke har den tiden tilgjengelig til å ta dette med en gang. Dette betyr at det er en risiko for at serverens viktige nøkkelfunksjoner ikke er klare for 1.15, og dermed må man også vente på at disse blir klare.

Pre generering av kart

Når en server skal over til en ny hovedversjon av Minecraft som 1.15 så betyr dette at mange ser seg nødt til å generere et nytt kart. Årsaken til dette er at alle nye blokker som kommer med en ny utgave ikke er generert på gamle kart, og for 1.15 betyr dette at bier mest sannsynlig ikke spawner fordi det ikke finnes bi reir rundt omkring på kartet. Ja, man kan oppdatere 1.14 kart opp på 1.15, men i og med at de fleste kart allerede er generert opp vil ikke disse nye blokkene dukke opp.

Når man så går over på et nytt kart vil dette for mange bety at kartet på pre genereres, noe som er en tidkrevende prosess. En genereringsprosess kan ta flere dager avhengig av størrelsen på kartet.

Hvorfor er pre generering viktig? Det gjøres for at serveren ikke skal rykke og nappe for spillerne. Du kan tenke deg om 30 spillere spiller på en server, og alle går hver sin retning. Og for hver ny chunk spilleren går i må serveren bruke ekstra ressurser på å generere opp den chunken spilleren er i nærheten av. Dette er med på å overbelaste serveren pluss at spilleren må vente med å få overlevert chunken til sin klient mens serveren genererer chunken. Dette er ikke en prosess som tar lang tid der og da, men millisekunder kan virke lange når det skjer gang på gang.

Om en server pre genererer kartet på forhånd så betyr dette at alle chunks på kartet allerede er generert opp når spillerne komme på serveren. Da slipper man disse ekstra ressurskrevende oppgavene.

Stabilt

Er det noe en server eier må tenke igjennom så er det dette med stabilitet. Minecraft versjoner er sjeldent stabilt like etter at den er lansert, og det kan i mange tilfeller betyr fatale konsekvenser for mye. Eksempler på dette er lagg, korrupte kart filer, korrupte datafiler, items som forsvinner, chunks som laster feil, årsakene kan være mange. Av denne grunn er det mange som avventer til utviklerne sier at det er trygt og stabilt til å brukes.

Det er ikke sånn at dette alltid vil være et problem, for det er mange faktorer som spiller inn, og hva slags server funksjoner man ønsker å bruke. Det må rett og slett passe inn i det konseptet man har. Et godt eksempel på dette er Minecraft 1.14.X der antall spillere var en avgjørende faktor. En server med flere enn 40 spillere på samtidig kunne ikke benytte seg av denne. Mindre servere kunne fint kjøre 1.14 uten store problemer. Andre opplevde massive chunk korrupsjon mens andre hadde problemer som ikke var så vanlige. Alt avhenger av hva slags type server en skal ha. Dette er en viktig oppgave for enhver server eier å avgjøre når det egner seg med en oppdatering.

Som beskrevet ovenfor er det mange ulike årsaker til at servere ikke velger å ta steget over på nye versjoner med en gang dette blir tilgjengelig. Men hvis vi går litt tilbake til mitt hovedspørsmål om hva status er på de forskjellige serverne så har jeg tatt en prat med noen av de.

Vestlandet MC

Når det gjelder Vestlandet MC så er jo dette en server jeg selv eier og drifter daglig, så denne blir nok den letteste å fortelle noen ord om.

Vestlandet er en server som fremdeles er på 1.13.2, rett og slett fordi vi ikke hadde mulighet til å gå over til 1.14.4 pga sin ustabilitet. For oss å gå over til 1.15 vil føles for mange en stor overgang med mange nye elementer.

Vi skal oppdatere til 1.15.1 03.01.2020 klokken 18:00. Etter mange tester føler vi at det er en stor mulighet for at det kan gå bra, men det vil alltid være en risiko for å feile.

  • Full reset av kart og spillere! Vi skal denne gangen starte på nytt.
  • Phantoms skal tilbake på Vestlandet.
  • Vi senker hyppigheten på reset av The End og Nether til hver 4 måned.

Dette er de største endringene fra 1.13.2. Vestlandet vil for det meste forbli den samme serveren som har vært hele veien.

Server IP: vestlandetmc.no
Discord: https://discord.gg/9jFdUaD
Nettside: http://www.vestlandetmc.no

Skogliv

Skogliv, i sin tilbakemelding til oss, kunne fortelle at de setter stabilitet i førersetet. De har ingen ønske om å oppdatere til 1.15.x før de kan være helt sikre på at dette er stabilt og vil gi best mulig spillopplevelse for alle spillerne på Skogliv.

Mer informasjon om dette vil bli postet på deres Discord server, så om du er en tilhenger av Skogliv men fremdeles ikke har blitt medlem av deres Discord server anbefales det at du logger inn hos de.

Skogliv kommer ikke til å resette sitt kart, men vil i stedet generere opp et nytt kart som parallelt vil eksistere med det andre.

Selv om Skogliv enda ikke har oppdatert til 1.15.x så betyr ikke det at de ikke støtter denne versjonen. Alle som spiller med 1.15.1 kan fremdeles logger på Skogliv selv om de har en 1.13.2 server.

Server IP: skogliv.no
Discord: https://discord.gg/TTn95Yv
Nettside: http://www.skogliv.no

Dincraft

Dincraft har kommet med en tilbakemelding at de vil avvente til alt virker stabilt i forhold til plugins og server programvaren i seg selv.

Disse legger seg på lik linje med Skogliv, men er fremdeles noe usikkert om de velger et parallelt kart ved siden av hovedkartet eller om de velger å flytte over alle claims til et nytt generert kart. Men planene om å oppdatere til 1.15.x er helt klart til stede.

Server IP: mc.dincraft.no
Discord: https://discord.gg/teeHV6A

Øvrige servere

Vi mottok også noen få tilbakemeldinger fra noen flere.

Vanilje

Ja, vi kommer til å oppgradere i løpet av de neste dagene, regner med det blir før julaften om det ikke skulle oppdages flere kritiske bugs før den tid.

Discord: https://discord.gg/4SVNnWp

CloudRealms

Jeg har en god del plugins jeg må vente på, og må nok vente litt med 1.15.x. Jeg skal legge inn 1.15.+ support enn så lenge.

Server IP: mc.cloudrealms.net
Discord: https://discordapp.com/invite/9NHyWH5

NordenMC

Mer informasjon vil komme når 1.15.2 kommer, eller når ting blir mer stabilt. Mange custom plugins som må oppdateres.

Server IP: mc.nordenmc.no
Discord: https://discord.gg/uxMTyrZ

Ønsker med dette alle servere lykke til med sitt arbeid med Minecraft 1.15.x da jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak. Å selv teste stabilitet er arbeid som strekker seg over flere dager/uker, og da skal dette gjerne utføres etter jobb/skole. I en slik periode blir det lite fritid.

Hver av disse ofrer mye av sin hverdag og fritid slik at dere spillere kan få en god spillopplevelse! Send de en oppmerksomhet i form av positiv tilbakemelding, en donasjon eller vær støttende. Jeg vet av erfaring at slike ting kan føre til en motivasjonsboost det å vite at man gjør en god jobb for Minecraft samfunnet.

En klapp på skulderen til alle dere som står på for deres spillere!